روز مصاحبه کبک1

هر انسانی بر زمین، گنجی دارد که انتظارش را می کشد.

مصاحبه روز ٢۵ نوامبر ساعت ٩.٣٠صبح بود.٢ روز قبل از مصاحبه من و مامان دمشق بودیم و در هتل الفرادیس اقامت داشتیم .هتل روتانا نزدیک هتل ما بود و دوتا خیابون بیشتر فاصله نداشت .روز مصاحبه کت و شلوار توسی و لباس سفید و چکمه های واکس زدم  که آماده کرده بودم رو پوشیدم .واز اونجایی که با تورثامن اومده بودیم  پالتو و شالم رو هم پوشیدم .

بهرحال من و مامان پیاده به سمت هتل روتانا رفتیم .و در راه من پالتو و شالمو درآوردم..

 نیم ساعت زودتر اونجا بودیم . روتانا دو تا ورودی داره وتوی خیابونیه که دورتادورش بازاره و بیشترشبیه خیابون ٣٠ متریه اهوازه،نیمدونم چرا توی همچین خیابونی،سفارت کانادا مکان مصاحبه رو انتخاب کرده!به هرحال تعجب نکنبد.

بعد از اینکه وارد هتل روتانا شدیم یه آقایی با لباس فرم به ما خوشامدگفت و ما را راهنمایی کردبه سمت پذیرش هتل ،اونجا خانم جوانی اسم منو پرسیدوگفت منتظر بمونید.ما درلابی هتل نشستیم.یک خانواده لبنانی هم اونجا منتظر بودند.اونطوری که قبلاشنیده بودم،توی لابی دوربین هست که آفیسر،مصاحبه شوندها هارو می بینه .برای همین منهم من یه دیکشنری فرانسه_انگلیسی برده بودم که خودما اونجاباش مشغول کردم .ساعت ٩.٣۵ خانم آفیسر (Madam Celement )با لیستی واردلابی شد ونگاهی به سمت ما انداخت اما مثل اینکه منونشناخت شاید عکسی که توی لیستش داشت با ظاهر اون روز من تفاوت داشت!

 مادام سله مان اسم مرا خوند و من بلندشدم وبه سمتش رفتم وسلام کردم با من دست دادو احوال پرسی کرد . بعد از من پرسید اون خانم مادرشماست گفتم بله ،با مامان دست دادوحال شوبه فرانسوی پرسید مامان هم به انگلیسی چندکلمه ای جواب داد و من به مادام سله مان گفتم ،مامان فرانسه نیمدونه .اون همخیلی مودبانه و صمیمانه گفت اشکالی نداره و گفت که میخواسته رعایت ادب رو کرده باشه.

مادام سله مان خانمی خوشرو با قدی متوسط و نسبتا تپل با موهای بلوندبودکه لبخندی دائمی به لب داشت.

بعد از احوالپرسی سوار آسانسور شدیم وتوی آسانسور تاطبقه چهارم ازم کلی سوال پرسید که با کی اومدی سوریه ،کی رسیدین،کجا هارفتین ،کدوم هتلین.... رفتارصمیمانش باعث شدکه آروم بشم و دیگه نگران نباشم.

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید