خاطرات ایرنادا


خاطرات ایران _کانادا از زبان مرجان جون

یلدا

"شب زایش خورشید" مبارک باد .به امید "پیروزی مهر و شکست اهریمن "

یلدای امسال را هم در خانه خودمان هستیم .پشت میز کامپیوتر در حالت چرخ زدن در اینترنت .رسم یلدا داره عوض میشه البته شاید فقط برای خانه ما!

   + مرجان - ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸