خاطرات ایرنادا


خاطرات ایران _کانادا از زبان مرجان جون

مطالبی برای پدر و مادرها و فرزندان مهاجران

این مطلبی که می خونید ترجمه  مقاله ایست در رابطه با مسایلی که والدین و فرزندان مهاجران با ان مواجه می شوند:

در کل به این نوع بحث ها علاقه دارم اگر به موضوعات اجتماعی جالبی در خصوص مهاجرت برخورد داشتید حتما پیشنهاد بدین تا دز رابطه با اونا جستجویی بکنم و مطلب بنویسم :لطفا نظرتون را هم در مورد مطلب زیر بگید تا با دوستان به نتایجی در مورد برسیم چون فکر می کنم این قضیه برای همه کسانی که می خواند مهاجرت کنند موضوع مهمی ست.

 

خانواده های مهاجران به کانادا و امریکا با مسایلی روبرو می شوند که روند سازگاری آنها را با فرهنگ جدید کشور میزبان مشکل می سازد.

آنچه که اغلب کم اهمیت در نظر گرفته و در مورد آن تامل نمی شود درگیری ها برسر تضاد فرهنگی بین خانواده ها در آن هنگامی است که فرزندان ،فرهنگ میزبان را از صمیم قلب زودتر و بیشتر از والدین شان می پذیرند.خطر اختلاف و درگیری بین فرزندان و خانواده هایشان بر سر موضوعاتی چون برقراری ارتباط اجتماعی با جنس مخالف ،معاشرت با دوستانی از دیگر فرهنگ ها ،مسایل حقوقی و آزادی ها و انتظارات درخصوص موضوعات تحصیلی به اوج می رسد.

علاوه براین ،باید این حقیقت را ستایش کرد که خانواده هایی که به کانادا مهاجرت می کنند در کل به دنبال فراهم آوردن زندگی بهتر از آنچه در کشورشان وجود داشته ،برای فرزندانشان می باشند.بنابراین هنگامی که این پدر و مادرها بدلیل سازگاری و انطباق فرزندانشان با محیط دچار اختلاف با آنها می شوند،این اختلاف ممکن است در نظر والدین بی احترامی از جانب فرزندانشان تلقی شود که منطق و فداکاری والدینشان برای مهاجرت به کشور جدید را درک نمی کنند.

در حالی که تعارض های مشترکی بین والدین مهاجر و فرزندان هر دو جنس وجود دارد،خطر حاملگی موضوع قدرتمندی است که به نگرانی ها در خصوص سلامت دخترها شدت می بخشد. افزون براین ،تعارض های فرهنگی شدید در رابطه با نوع پوشش ،رفتار ،ارتباط احتماعی با جنس مخالف فشار بیشتری را بر دخترها در مقایسه با پسرها تحمیل می کند.

این تفاوت ها می تواند به درگیری های شدید و جدی میان والدین و دختر ها تبدیل شود.حتی هنگامی که درگیری و نزاع روی نمی دهد ،برخی دختران نوجوان زندگی دوگانه ای را جستجو می کنند;آنها روابط شان و حتی نوع پوشش شان را در مدرسه و جامعه به صورت یک راز نگه می دارند.برخی دیگر از دختران نوجوان ،احساسات و خواسته هایشان را تابع خواسته های والدینشان می کنند به طوریکه دچار افسردگی و اضطراب در اثر مواجهه با مشکلات  انطباق با خانواده و  انطباق با فرهنگ می شوند.

پسرها نیز با تعارض ها ی فرهنگی مواجه می شوند اما عدم حضور خطر حاملگی برای انها می تواند ملاحظه و موشکافی والدین در مقابل آنها را کاهش دهند.با این وجود شاید پسرها بیشتر در معرض انتظارات تحصیلات عالی قرار بگیرند،که ممکن است که این توقعات از جانب انها پذیرفته شود.اگر این انتظارات از جانب پسرها پذیرفته نشود این امکان وجود دارد که انها فرهنگ خانوادشان را پس زده و با جذب شدن به گروهای ضدفرهنگی و گانگ ها  طعمه توهم آزادی و بی قیدی از قانون شوند.این مسئله می تواند آنها در معرض خطر رویارویی با قانون و شکست تحصیلی رقت انگیز قرار دهد و به همان اندازه دچار اختلاف و درگیری بیشتر انها با خانوادهایشان شوند.

بحث بر سر ان است که پدر و مادرها استراتژی و راه کار های منطقی را جستجو کنند و بپذیرند تا بدین وسیله با در نظر گرفتن این احتمال قوی ترکه  ممکن است فرزندانشان به وسیله فرهنگ میزبان تاثیر بپذیرند ،بتوانند انتظارا ت مربوط به فرهنگ را حمایت و تامین کنند.این مسئله که فرزندان به وسیله فرهنگ میزبان تغییر کنند کمتر اهمیت دارد بلکه  بیشتر چگونگی و درجه تاثیر پذیری آنها مورد توجه می باشد.افزون براین ،برخی والدین مهاجر برخاسته از فرهنگی می باشند که درآن عرف این است که به فرزندانشان بگویند چه کنندوچه نکنند و انتظار داشته باشند که فرزندان اطاعت کنند.این مسئله به سرعت برای بچه های که در فرهنگ غرب رشد می کنند،و در آن آزادی های شخصی  ارزشمند می باشد ،بی معنا می شود.بنابراین آن دسته از والدیی که را ه کارهایی را می بابند که خطر درگیری با فرزندانشان را کاهش می دهند این شانس را دارند تا در مقایسه با والدینی که تنها از استراتژی های کنترلی استفاده میکند ،در زندگی فرزندانشان تاثیر گذارترباشند.

والدین ،درحالی که فرزندانشان را تحت فشار قرار نمی دهند ،داستان و علت مهاجرتشان و آرزوها وامیدشان برای آینده ای بهتررا برای فرزندانشان شرح می دهند .علاوه براین هنگامی که والدین فرزندانشان را بدون هیچ پیش قضاوتی دعوت به شرکت در یک گفتگو در رابطه با تفاوت ها ی زندگی های هر دوطرف می کنند : والدین و فرزندان از تجربیات خاص هریک مطلع می شوند و می تواند در موقعیت بهتری به بحث در خصوص تفاوت هایشان بپردازنند.

بحث در اینجا برسر این است که پدر و مادرها توانایی های را در خودشان پرورش دهند که بیشتر براساس تاثیر تا براساس کنترل پایه ریزی شده باشد.شما می توانید با شرکت در فعالیت های فرهنگی و دعوت دوستان جدید فرزندانتان در این فعالیت ها ،این مسئله را اسان تر کنید .پذیرفتن دوستان فرزندانتان راه کار بهتری است در مقایسه با طرد کردن آنها ،تا بدین ترتیب بتوانید استحکام خانواده تان را حفظ کنید.

Gary Direnfeld

منبع :www.yoursocialworker

 

به امید روزهای خوش برای همه خانواده ها در کانادا

   + مرجان - ٩:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸